The Journal of Neurobehavioral Sciences

ORIGINAL ARTICLE
Year
: 2020  |  Volume : 7  |  Issue : 2  |  Page : 61--65

Effects of highbush cranberry (Viburnum opulus) on hyperglycemia and oxidative damage in the kidney of streptozotocin-induced diabetic rats


Ali Taskiran1, Emel Serdaroglu Kasikçi2, Korkut Furkan Sahin1, Burcu Çevreli4, Tayfun Gözler4, Muhsin Konuk1 
1 Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Üsküdar University, İstanbul, Turkey
2 Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Engineering and Natural Sciences; Neuropsychopharmacology Research and Application Center, Üsküdar University, İstanbul, Turkey

Correspondence Address:
Emel Serdaroglu Kasikçi
Uskudar University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Molecular Biology and Genetics, Uskudar, Istanbul
Turkey

Özet Bu çalışmada, gilaburu meyvesi (Viburnum opulus, GİLA) ekstraktının Streptozotozin (STZ) enjeksiyonu ile diyabet modeli oluşturulan sıçanların kan glukoz seviyeleri ve böbrek doku homojenatları üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kan glukoz düzeyleri şeker ölçüm cihazı kullanılarak kuyruk kanında bakıldı. Glukoz tayini STZ enjeksiyonundan 48 saat sonra yapıldı. Bunun için 32 adet Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar, her biri 8 hayvan içeren Kontrol, STZ, STZ + GİLA ve GİLA olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. 12 hafta sonra sakrifiye edildiler. Çalışma dönemlerinde, kan glukoz seviyeleri belirli aralıklarla ölçüldü ve böbrek doku parametreleri sakrifiye edildikten sonra doku homojenatlarında ölçüldü. Ölçülen parametreler Glutatyon (GSH), Malondialdehit (MDA) ve Total Antioksidan Kapasite (TAK) idi. Çalışmadan elde edilen sonuçlar SPSS yazılım programı kullanılarak analiz edildi ve P < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı bir deǧer olarak kabul edildi. Çalışmanın bulguları, GİLA tüketiminin güçlü antioksidan özellikleri nedeni ile diyabetik insanlarda olası nefropatiyi önleme konusunda yardımcı olabileceǧini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Viburnum opulus, diyabet, bφbrek, oksidatif hasar, siηan In this study, it was aimed to investigate the effects of highbush cranberry (Viburnum opulus, GILA) fruit extract on blood glucose levels and kidney tissue homogenates of diabetes-modeled rats by injection of streptozotocin (STZ). Blood glucose levels of rats were measured in tail blood using a glucose meter. Glucose determination was done 48 h after STZ injection. For this, 32 Wistar albino rats were employed. The rats were divided into four groups; control, STZ, STZ + GILA, and GILA with containing eight animals each. After 12 weeks, they were sacrificed. During the study periods, blood glucose levels were measured periodically and kidney tissue parameters were measured in their homogenates after sacrificing the rats. The measured parameters were glutathione, Malondialdehyde (MDA), and total antioxidant status. The results obtained from the study were analyzed using the SPSS for Windows software, and P < 0.05 was assigned as statistically significant value. The findings of the study showed that GILA consumption could help diabetic people to prevent possible nephropathy due to its potent antioxidant features.


How to cite this article:
Taskiran A, Kasikçi ES, Sahin KF, Çevreli B, Gözler T, Konuk M. Effects of highbush cranberry (Viburnum opulus) on hyperglycemia and oxidative damage in the kidney of streptozotocin-induced diabetic rats.J Neurobehav Sci 2020;7:61-65


How to cite this URL:
Taskiran A, Kasikçi ES, Sahin KF, Çevreli B, Gözler T, Konuk M. Effects of highbush cranberry (Viburnum opulus) on hyperglycemia and oxidative damage in the kidney of streptozotocin-induced diabetic rats. J Neurobehav Sci [serial online] 2020 [cited 2022 Jun 27 ];7:61-65
Available from: http://www.jnbsjournal.com/article.asp?issn=2149-1909;year=2020;volume=7;issue=2;spage=61;epage=65;aulast=Taskiran;type=0